Coaching, koulutus ja työnohjaus

Seuraavassa esitellyt kolme koulutuskokonaisuutta perustuvat kirjaani, Myötätuntoinen valmennus, joka ilmestyi maaliskuussa 2021

Myötätunnon voima ja mahdollisuudet työyhteisössä

2 päivän koulutus esimiehille

1. Päivä – Myötätunto johtamisen työkaluna
 • Pakonomainen, sisäänrakennettu tarve auttaa toisia ihmisiä
  • Syntyy erityisesti kriisitilanteissa
   • koronapandemian esimerkkejä
 • Myötätuntoinen kohtaaminen energisoi niin antajan kuin vastaanottajankin
 • Myötätunto on erinomainen johtamisen työkalu
  • Aikuisuuden malli: kunnioittava dialogi, läsnäolo arjessa, välittäminen, ystävällisyys, aktiivinen kuuntelu, huolten ottaminen vakavasti, lohduttaminen, tasapuolinen kohtelu, tsemppaaminen, vahvuuksien näkeminen, palvelijan asenne...
   • Tavoite: auttaa työntekijää näkemään uusi parempi kuva itsestään ja saamaan sen avulla paras potentiaali itsestä irti
  • Molemmat hyötyvät: Energia lisääntyy ja sitoutuminen kasvaa
   • Harjoituksia/ tehtäviä

 

2. Päivä – Turvallisuuden tuottaminen ja luottamuksen rakentaminen työyhteisön sisällä
 • Innostuksen ilmapiirin luominen
  • Turvallisuuden rakentamisen avaintekijät
   • Ulkoinen turvallisuus
   • Sisäinen turvallisuus – turva omassa mielessä= kasvu vahvuuteen
   • Häpeän, syyllisyyden ja pelkojen käsittely
   • Mielen esteiden voittaminen
   • Avaimia traumaattisten kokemusten käsittelemiseen
  • Johtamisen tärkein työkalu: oma persoona
  • Tunteiden hallinta: voita itsesi- voita vastustajasi!
  • Asenteiden, ennakkoluulojen ja uskomustan kyseenalaistaminen
  • Henkilökohtaisen vastuun kantaminen
   • Harjoituksia/ tehtäviä

 

Koulutus soveltuu toteutettavaksi myös puolipäiväkoulutuksena tai luentona joko livenä tai (koronapandemian aikana) Zoom tai Teams- etätyökaluilla.

Usko hyvän voimaan

Koulutus työyhteisöille 3 päivää

1. Päivä – Hyvä on pahaa voimakkaampi
 • Kyynisyyden, pahan vallan, valeuutisten, pelkojen, häpeän ja syyllisyyden kohtaaminen hyvän asein
 • Omaan intuitioon kannattaa luottaa
 • Kun tekee hyvää toiselle, saa merkityksellisyyden kokemuksia ja valaisee myös omaa polkuaan
 • Itsemyötätunnon oppiminen - taidoista tärkein
 • Toivon näkökulma elämään
 • Loppujen lopuksi hyvä kuitenkin voittaa pahan, valo varjon, kirkkaus pimeyden
  • Harjoituksia

 

2. Päivä – Uusi parempi minäkuva työntekijänä ja ihmisenä
 • Menneisyyden haamuista irtipäästäminen
 • Oman aidon ja todellisen minän uudet ulottuvuudet
 • Edistyminen omissa kasvuhaasteissani ja erityisesti myötätunnon opiskelussa?
 • Miten myötätuntoinen asenne on näkynyt arjessani?
 • Miten aion muuttaa elämääni laadukkaammaksi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin suuntaan? Konkretia?
 • Anna valosi loistaa!
  • Harjoituksia

 

3. Päivä – Myötätunnon voima ja mahdollisuudet työyhteisössä
 • Myötätunnon ja empatian erot:
  • Myötätunto energisoi ja vahvistaa itsetuntoa
  • Myötätunto on erinomainen johtamisen työkalu
  • Pakonomainen tarve auttaa/ halu auttaa
  • Ystävällinen ja kunnioittava kohtaaminen
  • Välittäminen arjessa
  • Tasapuolinen kohtelu
  • Ihmisarvon kunnioittaminen
   • Harjoituksia

 

Koulutus soveltuu toteutettavaksi myös puolipäiväkoulutuksena tai luentona joko livenä tai (koronapandemian aikana) Zoom tai Teams- etätyökaluilla.

Myötätuntoa esimiestyöhön, urheiluvalmentamiseen ja vuorovaikutustaitoihin

Vuoden mittainen valmennusprosessi urheiluvalmentajille ja esimiestyötä tekeville 2021-2022

 • Kokoontumiset 1 työpäivä kuukaudessa (vaihtoehtoisesti etätyöskentely, kunnes korona on hellittänyt)
 • Ryhmän koko voi vaihdella 4-16 osallistujaan
 • Koulutus sisältää NLP-profiilin ja Aikasyke-testauksen (2 erillistä päivää purkuineen)
 • Lisäksi koulutus sisältää mahdollisuuden henkilökohtaiseen Coaching-prosessiin valmentajan kanssa

 

Koulutuspäivien tavoitteet:
 • Inspiroida ja motivoida osallistujat tutkimaan itseään esimiestyön tekijöinä, valmentajina ja persoonina
 • Saada ote kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista
 • Rakentaa henkilökohtainen kasvuohjelma itselle
 • Oppia uutta ja luoda itsestä uusi parempi minäkuva
 • Oppia myönteisiä  tunne- ja vuorovaikutustaitoja
 • Oppia pois kaksoisviestinnästä ja yrityksestä miellyttää kaikkia
 • Oppia ystävällistä suoruutta ja saada kestävyyttä vastapuolen tunnereaktioihin
 • Lisätä paineensietokykyä ja oppia hallitsemaan omia tunnereaktioita
 • Auttaa uskomaan elämässä hyvän voimaan ja työelämän innostaviin mahdollisuuksiin
 • Oppia mitä on myötätunto toisia ihmisiä kohtaan käytännössä ja miten voi olla myötätuntoinen itselleen
 • Oppia myötätuntoista elämänasennetta ja tehdä siitä työkalu elämän kriisien, ongelmien ja huonojen päivien haasteisiin
 • Oppia pienentämään hyvän asein kyynisyyttä, pahan valtaa, valeuutisia, pelkoja, häpeää ja syyllisyyttä
 • Kun ihminen oppii uutta, kehittyy ja kasvaa ihmisenä, hän saa maksimaalisen potentiaalinsa käyttöön

 

Koulutuspäivän rakenne
 • Luottamuksen rakentamista avoimuuden keinoin
 • Luentoja
 • Pohdiskelua yksin ja ryhmissä
 • Omien oivallusten jakamista
 • Omaa kehitystä ja kasvuprosessia edistäviä tehtäviä ja harjoituksia
 • Inspiroivan kirjallisuuden lukemista tai pohdiskelutehtäviä valmennuspäivien välissä
 • Mieltä ylentäviä elokuvia
 • Rentoa meininkiä ja yhdessäoloa
 • Positiivisia yllätyksiä

 

Koulutuspäivien aiheet:
1. Päivä – Myötätunnon voima ja mahdollisuudet työyhteisössä
 • Mitä on myötätunto?
 • Myötätunnon ja empatian erot:
  • Myötätunto energisoi ja vahvistaa itseluottamusta
  • Myötätunto on erinomainen johtamisen työkalu
  • Pakonomainen tarve auttaa/ halu auttaa
  • Ystävällinen ja kunnioittava kohtaaminen
  • Välittäminen arjessa
  • Tasapuolinen kohtelu
  • Ihmisarvon kunnioittaminen
  • Hyvän näkeminen = erityisyys, lahjat, osaaminen, taidot, vahvuudet > hyvän kannustaminen
   • Harjoituksia/ tehtäviä

 

2. Päivä – Turvallisuuden tuottaminen ja luottamuksen rakentaminen työyhteisön sisällä
 • Innostuksen ilmapiirin luominen
 • Turvallisuuden rakentamisen avaintekijät
  • Ulkoinen turvallisuus
  • Sisäinen turvallisuus – turva omassa mielessä= kasvu vahvuuteen
   • Häpeän, syyllisyyden ja pelkojen käsittely
   • Mielen esteiden voittaminen
   • Avaimia traumaattisten kokemusten ymmärtämiseen
  • Tunteiden hallinta: voita itsesi- voita vastustajasi!
  • Asenteiden, ennakkoluulojen ja uskomusten kyseenalaistaminen
  • Henkilökohtaisen vastuun kantaminen
   • Harjoituksia/ tehtäviä

 

3. Päivä – Omien kehitystavoitteiden asettaminen  (Aki HItsan Core)
 • Kuka minä olen?
  • Oman erityislaadun vahvistaminen
  • Itsetuntemuksen laajentaminen- matka minuuteen
  • Uuden, paremman minäkuvan luominen
 • Mitä haluan elämältäni?
 • Johdanko itse elämääni?
  • Tavoitteiden aikatauluttaminen
  • Mielen harjoitusten vuosikello

 

4. Päivä – Usko hyvän voimaan
 • Kyynisyyden, pahan vallan, valeuutisten, pelkojen, häpeän ja syyllisyyden kohtaaminen hyvän asein
 • Kun tekee hyvää toiselle, saa merkityksellisyyden kokemuksia ja valaisee myös omaa polkuaan
 • Itsemyötätunnon oppiminen - taidoista tärkein
  • Harjoituksia

 

5. Päivä – Myötätuntoinen vuorovaikutus vapauttaa energiaa, mielen, kehon ja rohkean sitoutumisen tasoilla
 • Empatia: asettuminen toisen asemaan: vie energiat
 • Myötätunto: Avoin kunnioittava kuuntelu, läsnäolo, lohdutus, toivon antaminen > antaa energiaa
 • Pakonomainen tarve auttaa/ halua auttaa hädässä olevaa
  • Harjoituksia

 

6. Päivä – Mielen valmentaminen
 • Mielen ja kehon yhteistyön oppiminen vahvistaa sisäistä voimaa ja opettaa kohtaamaan elämän ”raakana”, sellaisena kuin se kohdalle tulee
 • Elämän kriisien kohtaaminen, ymmärtäminen ja työstäminen
  • Hakuna matata: kaikesta selviää!
 • Vaikeiden tunteiden, häpeän, syyllisyyden ja pelkojen tunnistaminen pakenematta, kieltämättä tai mitätöimättä
 • Arjen ongelmien ratkaiseminen viisaasti ja luovasti hätääntymättä tai panikoimatta
 • Auttaa kohtaamaan huonoja päiviä, valitsemaan asiat, joihin voi itse vaikuttaa ja keskittymään niihin. Se auttaa myös päästämään irti asioista, joihin on ripustautunut tuhoisalla tavalla
 • Mentaalivalmennuksen keinoja paniikkitilanteiden hallintaan
  • Hengitys
  • Rentoutuminen
  • Positiiviset mielikuvat
  • Myönteinen minäpuhe
  • Tsemppaaminen
  • Mokien nollaaminen, priorisointi ja keskittyminen tärkeimpään

 

7. Päivä – Uusi parempi minäkuva työntekijänä ja ihmisenä
 • Menneisyyden haamuista irtipäästäminen
 • Oman aidon ja todellisen minän tunnistaminen ja uudet ulottuvuudet
 • Edistyminen omissa kasvuhaasteissani ja erityisesti myötätunnon opiskelussa?
 • Miten myötätuntoinen asenne on näkynyt arjessani?
 • Miten aion muuttaa elämääni laadukkaammaksi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin suuntaan? Konkretia?
 • Anna valosi loistaa!

 

8. Päivä – Tulevaisuusvisioni
 • Oman kehitykseni tavoitteet: Mitä haluan elämältäni?
 • Miten suhtaudun tulevaisuuteen: pelko-rohkeus?
 • Mitä parannuksia haluan vuorovaikutustaitoihini läheisteni ja työkavereiden kanssa?
 • Mitä olen oppinut itsestäni? Vuosikellon tarkastelu
 • Mitä haluan vielä oppia?
 • Unelmani…

Koulutusteni ideologinen tausta

Ydintavoite: Henkilökohtainen hyvinvointi rikastuttavan vuorovaikutuksen ja innostuksen ilmapiirissä

Kuuntele Sari Valton haastattelu Vastoinkäymiset voitoksi - onko se oíkeasti mahdollista? Haastattelussa mukana valmentaja Ilona Rauhala sekä Pekka Hämäläinen.

Kuuntele Tiina Lundbergin haastattelu Luottamus, turvallisuus ja autonomia rakantavat nykyvalmennuksen kivijalan.

Haluan innostaa Sinua kokemaan oman työsi enemmän voimia antavana kuin energiaasi vievänä ja jaksamistasi uhkaavana tekijänä. Työhyvinvoinnilla ja työyhteisön ilmapiirillä on tässä ratkaiseva osuus. Kun ihmiset kohtelevat toisiaan kunnioittavasti, myötätuntoisesti ja hyväksyvästi, silloin vaikeistakin asioista uskalletaan puhua ääneen ja ongelmat ratkeavat. Seurauksena on henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisääntyminen, voimien palautuminen ja työn merkityksellisyyden kasvu. Työyhteisössä voidaan kokea aitoa työn iloa. Mutta hyvän ilmapiirin rakentamisessa tarvitaan jokaisen työntekijän panosta. Muutoksessa parempaan huomiseen kaikkien on oltava mukana. Se ei ole vain pomon tai firman avainhenkilöiden asia, vaan jokaisen työntekijän. Joukkue on niin vahva kuin on sen heikoin lenkki.

Työn tarkoitus ei voi olla raataminen, sinnittely tai päivittäinen selviytymistaistelu, vaikka suomalaisen työn pitkässä perinteessä olemmekin niin ehkä oppineet ajattelemaan. Tämän päivän hektisen kiireen, yhä kasvavien tulostavoitteiden ja YT-neuvottelujen paineissa fokuksen pitäisi olla itse työssä ja siinä, että keskittyisimme työpaikoilla tekemään työstämme niin mukavaa kuin mahdollista. Itse työ ei aina ole mukavaa, mutta jos sitä saa tehdä innostavassa ilmapiirissä, hankalatkin työt muuttuvat mahdollisuuksiksi.

Työpaikan ilmapiirin tulisi olla sellainen, että nauru raikuu, huumori kukkii ja jokainen kokee olevansa hyväksytty. Kutsun tätä innostuksen ilmapiiriksi. Töihin on yksinkertaisesti mukava tulla. Yhdessä ponnistellen, työtovereitamme tukien ja kannustaen selviydymme paremmin ankeinakin aikoina.

Innostuksen ilmapiirissä kenenkään ei tarvitse pelätä eikä jännittää muita. Jokainen saa olla oma itsensä ja tuoda oman osaamisensa täysimääräisenä yhteiseen käyttöön. Tätä kutsutaan rikastuttavaksi vuorovaikutukseksi. Seuraus on, että työn tuloksetkin alkavat parantua. Innostuksen ilmapiirissä saa varmasti enemmän aikaiseksi kuin ahdistavassa ja latistavassa.

Ydinhaaste: kutsu ihmisarvoiseen elämään

Haluan haastaa Sinut myös matkalle syvemmän ihmisyyden merkitykselliseen maailmaan. Kun ihminen prosessoi itseään, on valmis työstämään omia asenteitaan ja tunteitaan sekä tarvittaessa muuttamaan käytöstään, hän tutustuu itseensä, niin vahvuuksiin kuin kasvuhaasteisiinkin. Itsetuntemuksen lisääntyminen parantaa itsetuntoa, koska itseä tutkiessaan pääsee käsiksi omiin, usein piilossa oleviin vahvuuksiinsa.

Prosessoinnin tuloksena ihmiselle syntyy positiivis-realistinen kuva siitä, millainen hän on. Hän oppii yksinkertaisesti ymmärtämään itseään: Mikä minussa on vahvaa, hyvää ja arvokasta? Mutta hän oppii myös kysymään mikä minussa on keskeneräistä, kipeää ja pelottavaa? Sisäinen prosessointi ohjaa ihmisen avainkysymysten äärelle: Kuka mina olen? Miksi minusta tuntuu nyt tältä? Miksi käyttäydyn joskus itsellekin oudolla tavalla? Sisäinen prosessointi avaa myös pohtimaan muita olennaisen tärkeitä kysymyksiä: MItä mina elämältä haluan ja hallitsenko itse omaa elämääni?

Tällainen pohdiskelu voi aluksi tuntua hämmentävältä, joskus ahdistavaltakin, mutta se myös kypsyttää meitä persoonina. Sisäisen kasvun tulokset näkyvät parempina vuorovaikutustaitoina kotona ja työssä. Kasvu näkyy myös armollisuutena ja lempeytenä itseä kohtaan. Ihminen oppii ymmärtämään syvempiä motiivejaan ja ilmaisemaan tarpeitaan.

Ydin on siinä, että vasta kun on oppinut hyväksymään itsensä, voi hyväksyä myös toiset ihmiset. Jos aitoa välittämistä itseen ei ole, vuorovaikutuksesta tulee riistoa, hyväksikäyttöä, käskytystä tai alistamista. Mikään näistä ei kuulu ihmisarvoiseen elämään. Ne myös kuluttavat kohtuuttomasti ihmisen voimia. Siksi itsensä prosessoiminen on kannattavaa ja palkitsevaa, vaikka se on myös vaikeaa. Totuutta itsestä ei ole aina helppoa nähdä, saati kohdata. Ihmisarvon kokemus syntyy kuitenkin tärkeästä kyvystä hyväksyä itsensä sellaisena kuin on. Siitä kasvaa myös nöyrän arvostava asenne itseä kohtaan. Minä olen OK ja kelpaan kyllä.

Työnohjaus ja yksilöcoaching 

Teen myös henkilökohtaista työnohjausta ja koutsausta mm. työyhteisöjen esimiehille. Vastaanotto IKAROS, Kruunuvuorenkatu 11. Maanantaisin ja perjantaisin Helsingissä, muina päivinä Lohjalla. Ajanvaraus henkilökohtaisesti suoraan minulta 050 552 9361.

 

Katso alta Ilona Rauhalan Podcast Tarinoiden merkitys valmentamisessa