Koulutus ja Coaching

Koulutusteni ideologinen tausta

Ydintavoite: Henkilökohtainen hyvinvointi rikastuttavan vuorovaikutuksen ja innostuksen ilmapiirissä

Haluan innostaa Sinua kokemaan oman työsi enemmän voimia antavana kuin energiaasi vievänä ja jaksamistasi uhkaavana tekijänä. Työhyvinvoinnilla ja työyhteisön ilmapiirillä on tässä ratkaiseva osuus. Kun ihmiset kohtelevat toisiaan kunnioittavasti, myötätuntoisesti ja hyväksyvästi, silloin vaikeistakin asioista uskalletaan puhua ääneen ja ongelmat ratkeavat. Seurauksena on henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisääntyminen, voimien palautuminen ja työn mielekkyyyden kasvu. Työyhteisössä voidaan kokea aitoa työn iloa. Mutta hyvän ilmapiirin rakentamisessa tarvitaan jokaisen työntekjän panosta. Muutoksessa parempaan huomiseen kaikkien on oltava mukana. Se ei ole vain pomon tai firman avainhenkilöiden asia, vaan jokaisen työntekijän.

Työn tarkoitus ei voi olla raataminen, sinnittely tai päivittäinen selviytymistaistelu, vaikka suomalaisen työn pitkässä perinteessä olemmekin niin ehkä oppineet ajattelemaan. Tämän päivän hektisen kiireen, yhä kasvavien tulostavoitteiden ja YT-neuvottelujen paineissa fokuksen pitäisi olla itse työssä ja siinä, että keskittyisimme työpaikoilla tekemään työstämme niin mukavaa kuin mahdollista. Itse työ ei aina ole mkavaa, mutta jos sitä saa tehdä innostavassa ilmapiirissä, hankalatkin työt muuttuvat mahdollisuuksiksi.

Työpaikan ilmapiirin tulisi olla sellainen, että nauru raikuu, huumori kukkii ja jokainen kokee olevansa hyväksytty. Kutsun tätä innostuksen ilmapiiriksi. Töihin on yksinkertaisesti mukava tulla. Yhdessä ponnistellen, työtovereitamme tukien ja kannustaen selviydymme paremmin ankeinakin aikoina.

Innostuksen ilmapiirissä kenenkään ei tarvitse pelätä eikä jännittää muita. Jokainen saa olla oma itsensä ja tuoda oman osaamisensa täysimääräisenä yhteiseen käyttöön. Tätä kutsutaan rikastuttavaksi vuorovaikutukseksi. Seuraus on, että työn tuloksetkin alkavat parantua. Innostuksen ilmapiirissä saa varmasti enemmän aikaiseksi kuin ahdistavassa ja latistavassa.

Ydinhaaste: kutsu ihmisarvoiseen elämään

Haluan haastaa Sinut myös matkalle syvemmän ihmisyyden merkitykselliseen maailmaan. Kun ihminen prosessoi itseään, on valmis työstämän omia asenteitaan ja tunteitaan sekä tarvittaessa muuttamaan käytöstään, hän tutustuu itseensä, niin vahvuuksiin kuin kasvuhaasteisiinkin. Itsetuntemuksen lisääntyminen parantaa itsetuntoa, koska itseä tutkiessaan pääsee käsiksi omiin, usein piilossa oleviin vahvuuksiinsa.

Prosessoinnin tuloksena ihmiselle syntyy positiivis-realistinen kuva siitä, millainen hän on. Hän oppii yksinkertaisesti ymmärtämään itseään: Mikä minussa on vahvaa, hyvää ja arvokasta? Mutta hän oppii myös kysymään mikä minussa on keskeneräistä, kipeää ja pelottavaa? Sisäinen prosessointi ohjaa ihmisen avainkysymysten äärelle: Kuka mina olen? Miksi minusta tuntuu nyt tältä? Miksi käyttäydyn joskus itsellekin oudolla tavalla? Sisäinen prosessointi avaa myös pohtimaan muita olennaisen tärkeitä kysymyksiä: MItä mina elämältä haluan ja hallitsenko itse omaa elämääni?

Tällainen pohdiskelu voi aluksi tuntua hämmentävältä, joskus ahdistavaltakin, mutta se myös kypsyttää meitä persoonina. Sisäisen kasvun tulokset näkyvät parempina vuorovaikutustaitoina kotona ja työssä. Kasvu näkyy myös armollisuutena ja lempeytenä itseä kohtaan. Ihminen oppii ymmärtämään syvempiä motiivejaan ja ilmaisemaan tarpeitaan.

Ydin on siinä, että vasta kun on oppinut rakastamaan itseään, voi rakastaa toista ihmistä. Jos rakkautta itseen ei ole, vuorovaikutuksesta tulee riistoa, hyväksikäyttöä, käskytystä tai alistumista. Mikään näistä ei kuulu ihmisarvoiseen elämään. Ne myös kuluttavat kohtuuttomasti ihmisen voimia. Siksi itsensä prosessoiminen on kannattavaa ja palkitsevaa, vaikka se on myös vaikeaa. Totuutta itsestä ei ole aina helppoa nähdä, saati kohdata. Ihmisarvon kokemus syntyy kuitenkin tärkeästä kyvystä hyväksyä itsensä sellaisena kuin on. Siitä kasvaa myös nöyrän arvostava asenne itseä kohtaan. Minä olen OK ja kelpaan kyllä.

Kerron omista koulutuksistani nyt tarkemmin.

Työyhteisön prosessikoulutukset

Viime  vuosina olen pääasiassa keskittynyt vetämään työyhteisöissä pitkäkestoisia (5-8 työpäivää/ vuosi) prosessikoulutuksia.  Uskon prosessinomaiseen työskentelyn voimaan, koska olen niiden aikana nähnyt oikeita muutoksia työyhteisöissä.  Tehdyt päätökset eivät ole jääneet ”löysiksi”, -pitäisi tuokin muuttaa- toteamuksiksi, vaan yhdessä on sovittu, mitä tehdään, mikä on kunkin työntekijän osuus, mihin mennessä muutos on toteutettu ja miten prosessin etenemistä seurataan. Kutsun tätä jämäkäksi päätöksenteoksi ja edellytän kaikkien sitoutuvan yhteisesti sovittuun tekemiseen ja toiminnan pelisääntöihin. Pitkän prosessin eri vaiheissa on voitu seurata, miten sovitut muutokset ovat alkaneet edistyä.  Yhteiset talkoot on toimiva keino parantaa työpaikan ilmapiiriä.

Prosessin alkuvaiheessa jokainen työntekijä märittelee myös itselleen omat henkilökohtaiset kehitystavoitteensa, joiden etenemistä seurataan prosessin aikana. On todella palkitsevaa havaita, että jossakin vaikeassa asiassa on konkreettisesti päästy eteenpäin. Se nostaa itsetuntoa ja antaa uskoa muutokseen.

Jos sairauslomien takana olevat todelliset syyt ovat 75 prosenttisesti vuorovaikutusongelmia, kuten eräät tutkimukset väittävät, tämä merkittävä menoerä saadaan poistettua vuorovaikutusongelmiin tarttumalla ja niitä korjaamalla, ei vaikeita asioita hampaankoloon jättämällä ja vaikenemalla. Työelämässä tarvitaan uudenlaista avoimuutta, uskallusta tarttua jämäkästi ongelmiin, kissojen nostamista pöydälle.

Tämän päivän työntekijät ja esimiehet ovat ymmärtäneet henkilökohtaisen prosessoinnin ja vastuunoton tarpeen, jotta muutoksia voisi tapahtua. Prosessi antaa mahdollisuuden mennä pinnalta syvemmälle ja haastaa työntekijät tutkimaan omia asenteitaan ja käytöstään muutosten aikaansaamiseksi.

Viimeaikaisia koulutuksia / muutosprosesseja / luentoja

Ramboll, Espoo / Oulu 2015-2016

 • Esimiesten coaching-prosessi 2 ryhmälle (6 pvää/ ryhmä)
 • YT-neuvotelujen purkuryhmät 3 pvää
 • Sektorien päälliköiden coaching (useita päiviä, jatkuu…)
 • ”Innostuksen ilmapiirin” lanceeraus yksiköiden päälliköille
 • Yksilökoutsauksia
  • tehtävät jatkuvat edelleen

Stora Enso, Imatran tehtaat

 • Työhyvinvointipäivien (Imatran kylpylä) pääluento: ”Voimaantuminen ja työkuormituksen purkaminen” huhti-toukokuu 2016 vuorotyöntekijöiden ryhmille ( 5 kertaa 200-250 työntekijää/kerta) + osallistuminen työhyvinvointipaneeliin, työterveyshuollon ja tehtaan johdon kanssa)
  • Jatkoneuvottelut tulevista töistä käynnissä

Imatran seudun sähkö, koulutuspäivä henkilöstölle toukokuu 2016

 • ”Innostuksen ilmapiiri ja itsensä johtaminen”, Hotelli Järvisydän, Rantasalmi
  • Jatkoneuvottelut tulevista koulutuksista käynnissä

Eksote, Lappeenranta: Ensihoidon koulutus (koko henkilöstö n. 120 h) ja työnohjausprosessi Kenttäjohtajille 2014-2015 (12 h)

Sealed Air, coaching-prosessi yrityksen avainhenkilöille, 2014-2015, 8 työpäivää + myyntijohtajan henkilökohtainen coaching

RISE (Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstön koulutus)

 • Alkaa 2016 toukokuussa, jatkuu 2017-2018

Luumäen kunta / Muutosprosessi (päiväkotien yhdistäminen, alkaa syyskuussa 2016, jatkuu vuoden 2017 (5 työpäivää)

Lappeenrannan kaupunki / Nuorisotoimi

 • Muutoskoulutus + tiimien työnohjausprosessi 2015-2016, jatkuu
 • Johdon työnohjaus 2014, jatkuu

Keuda: innostava ohjaaminen, koulutuspäiviä yrittäjille 2015-2016, jatkuu

Uudenmaan Elykeskus (ohjaus, työ ja hyvinvointi), luento toukokuu 2016

Ford, Business school, Innostuksen ilmapiiri ja itsensä johtaminen, Majvik maaliskuu 2016 > jatkuu Faros Groupin koulutuksina

Lohjan kaupunki, Perhetyön tukikeskus, Muutoskoulutus (3 pvää) 2015-2016

Joensuun kaupunki, VARKO, Muutoskoulutus 2014-2015 (6 työpäivää) Kahden erilaisen työkulttuurin yhteensovittaminen

Etelä-Karjalan työkunto, muutosprosessi (6 päivä) 2013-2014. Kolmen työyksikön yhteensovittamisprosessi

FCG Vuorovaikutus- muutos- ja henkisen kasvun koulutuksia lähinnä kuntien työntekijöille vuodesta 1991 ( 3-6 kaksipäiväistä / vuosi) seminaaria ympäri Suomea