Myytti 9 – Seksuaalielämä tuntuu aina yhtä tyydyttävältä

On väitetty, että on olemassa kahdenlaisia ihmisiä, niitä jotka avoimesti myöntävät olevansa seksuaalisuudesta kiinnostunei­ta ja niitä, jotka valehtelevat. Itse muotoilisin väitteen hieman toisin: On ihmisiä joille seksuaalisuus on luvallinen, hyväksyt­ty asia ja niitä, joiden mielestä seksi on inhottavaa, hävettävää ja pelottavaa. Se on eräänlainen välttämätön paha, jonka hou­kutuksia vastaan täytyy taistella.

On kuitenkin havaittu, että jos ihminen torjuu seksuaaliset tarpeensa, hän samalla kaventaa jotakin olennaista omassa per­soonassaan. Seksuaalisuus on sisäänrakennettu ihmiseen, osa hänen minuuttaan. Itsensä löytäminen on siis aina myös sek­suaalisuuden kohtaamista. Se merkitsee sen hyväksymistä, et­tä ihminen on seksuaalisesti kiinnostunut toisesta ihmisestä. Hänellä on seksuaalisia tarpeita. Hän haluaa kokea seksuaalis­ta tyydytystä.

Seksistä on lupa nauttia. Esimerkiksi naisen klitoriksella ei ole voitu todeta olevan minkäänlaista anatomista tai fysiolo­gista merkitystä. Se on luotu pelkästään kiihottumista ja naut­timista varten. Sama koskee miehen penistä, joka on erityisen herkällä kosketuspinnalla varustettu. Seksuaalinen nautinto on asia, jota luonto meiltä odottaa.

Parisuhteessa hyvin toimiva seksuaalisuus on ihmiselle melkoinen voimavara. Hän jaksaa paremmin työelämässä ja muissa ihmissuhteissaan. Toisaalta seksuaalielämä on myös alue, jolla parisuhteen ongelmat ilmenevät erityisen herkästi.

Ei ole harvinaista, että vuorovaikutusongelmat tuntuvat myös sängyssä. Koko suhteesta huolehtiminen onkin myös parasta seksuaalielämän hoitoa. Hyvä seksuaalielämä syntyy siitä, että toisen lähellä voi kokea olonsa turvalliseksi ja että yhdessäolo on enimmäkseen mukavaa.

On tärkeää korostaa sitä, että seksuaalisuus on käsitteenä paljon laajempi kuin sukupuoliyhdyntä ns. limakalvojen väli­nen rakkaus. Seksuaalisuus ja eroottisuus ovat mukana tavalla tai toisella lähes kaikessa ihmisten välisessä kohtaamisessa, kes­kustelussa, yhdessä tekemisessä, koskettamisessa ja huumorissa.

Yhdyntä on primitiivinen tila. Jokainen haluaa tehdä sen rauhassa häiriintymättä. Samoin ihminen haluaa antautua sukupuoliyhdyntään partnerinsa kanssa, johon voi täysin luottaa. Siinähän ihminen riisuu itsensä alasti toisen edessä se­kä fyysisesti että psyykkisesti. Vain täysin luottamuksellisessa suhteessa sukupuolielämä voi olla vapaa jännityksistä.

Jos luottamusta ei ole, yhdyntä epäonnistuu helposti. Jän­nityksistä kertovat seksuaalielämän tyypilliset häiriöt mm. ennen-aikainen siemensyöksy tai kyvyttömyys orgasmiin. Ihmi­set eivät toisin sanoen kykene nauttimaan tilanteesta. Mies saattaa kyllä pikayhdynnässä purkaa paineensa, mutta nainen ei ehdi vauhtiin mukaan ja pettyy pahanpäiväisesti.

Seksuaalielämä ei suinkaan ole yhtä kiihkeää jatkuvasti. Sii­nä on omat kylmät ja kuumat kautensa kuten elämässä muu­tenkin. Monet ulkopuoliset asiat vaikuttavat seksielämään. Työpaine vie helposti myös halut. Kun on jatkuvasti töistä uu­punut, ei jaksa sängyssäkään. Hankaluuksia tulee varmasti, jos toinen haluaisi eikä toinen väsymyksensä vuoksi ole yhtään in­nostunut. Myös ikääntyminen vaikuttaa seksuaaliseen virili­teettiin, vaikka siitä on myös monenlaisia myyttejä olemassa malliin, että kun ihminen tulee tietyn ikäiseksi, halut menevät siinä missä kyvytkin. Monet varsin ikääntyneet eläkeläisparis­kunnat viettävät hyvinkin aktiivista seksuaalielämää. Tiedäm­me lisäksi, että eräät sairaudet ja esimerkiksi joidenkin psyyken lääkkeiden käyttö ai­heuttavat ongelmia seksielämässä. Ehkä tärkein vaikuttava asia on kuitenkin puolisoiden keskinäinen suhde. Kun se on hyvin hoidettu, yleensä myös seksi toimii. On halua olla toista lähellä fyysisesti ja psyykkisesti.

Toimiva seksuaalielämä parisuhteessa on yhdessä opiske­lun paikka. Kukaan ei ole mestarirakastaja tai rakastajatar alus­sa, vaikka miehet keskinäisissä uhoiluissaan niin väittävätkin. Seksiä opitaan kä­destä pitäen ja opetellaan yhdessä. Harjoitus tekee vähitellen mestarin. Monet parit kertovatkin, että vasta vuosien kuluttua on uskaltauduttu nauttimaan seksistä. Syykin on selvä: Toinen on opittu tuntemaan sekä henkisesti että fyysisesti. Turhat jän­nitteet ovat kadonneet, ja luottamus pelaa. Silloin on luonnol­lista olla yhdessä, opetella yhdessä, kertoa omia toiveitaan ja odotuksiaan toiselle ja opetella toteuttamaan niitä. Hyvään toimivaan sek­sielämään ei ole oikotietä. Se löytyy harjoittelemalla, keskitty­mällä, yhdessä leikkimällä, ajan kanssa. Vaatimalla luodaan jän­nitteitä, avoimuudella opitaan uutta.

Toimivan seksin perussäännöt

  1. Sitoudu parisuhteeseesi. Se luo turvallisuutta seksiin.
  2. Tutustu kumppaniisi monilla yhdessä elämisen tasoilla. Se on edellytys onnistumisen kokemuksille myös seksissä.
  3. Kuuntele puolisosi toiveita ja opettele seksiä hänen kanssaan yhdessä. Kerro myös omat toiveesi ja tarpeesi puolisollesi.
  4. Rakenna seksuaalielämällenne rauhalliset olosuhteet.
  5. Älä hötkyile. Seksielämä tarvitsee aikaa.